yonlife.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından yonlife.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz....

Pazar yeri Üyelik Sözleşmesi
1. Taraflar
İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler (EK-1 Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi, EK-2 yonlife İlan Hizmetleri, EK-3 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, EK-4 Gizlilik Politikası, EK-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, EK-6 Kullanım Koşulları, EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları, EK-8 yonlife.com Hizmetler Kuralları) ile yonlife sosyal paylaşım merkezi dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır)“Değirmenyolu Cad. No:28 Asia OfisPark A Blok Kat:2 İçerenköy-Ataşehir İSTANBUL” adresinde mukim yonlife BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle kısaca "yonlife" olarak anılacaktır) ile www.yonlife.com yonlife sosyal paylaşım merkeziına üye olmaya elektronik olarak onay veren "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
2. Tanımlar
"yonlife sosyal paylaşım merkezi": www.yonlife.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
"Kullanıcı": “yonlife sosyal paylaşım merkezi”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
"Üye": www.yonlife.com yonlife sosyal paylaşım merkeziına üye olan ve "yonlife sosyal paylaşım merkezi" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
“Üyelik”: "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "yonlife sosyal paylaşım merkezi"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "yonlife" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
“Kurumsal Üye”: www.yonlife.com yonlife sosyal paylaşım merkeziına üye olan ve "yonlife sosyal paylaşım merkezi" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.
“Mağaza”: Kurumsal Üye’nin “yonlife sosyal paylaşım merkezi” üzerinde ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği yonlife ürünüdür.
“Alt Kullanıcı”: Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde “Mağaza”sını kullanabilen “Üye”lerdir
"yonlife Üyelik Hesabı": Üye’nin "yonlife sosyal paylaşım merkezi" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "yonlife"e talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfası.
"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".
"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".
"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca “GET&rdquoWink: "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "yonlife" tarafından sağlanan hizmet.
"yonlife’in Güvenli Hesabı": "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için "yonlife" tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.
yonlife Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "yonlife sosyal paylaşım merkezi" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "yonlife" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. "yonlife", "yonlife sosyal paylaşım merkezi" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "yonlife" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "yonlife" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “yonlife sosyal paylaşım merkezi”dan "Üye"ye duyurulur.
"yonlife Arayüzü": Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "yonlife VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "yonlife"e ait olan tasarımlar içerisinde “yonlife sosyal paylaşım merkezi” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
“yonlife Veritabanı” : “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "yonlife"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarıilee tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "yonlife sosyal paylaşım merkezi" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "yonlife" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "yonlife sosyal paylaşım merkezi" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "yonlife" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir
4. Üyelik Şartları
4.1 "yonlife sosyal paylaşım merkezi"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "yonlife" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
4.2 Sadece 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılarımız üyelik başvurusu yapabilir. Üyelik başvurusu sırasında kullanıcıların 18 yaş ve üzerinde olduğunu yonlife’in kontrol etme yükümlülüğü yoktur.
4.3 "yonlife sosyal paylaşım merkezi" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:
Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
"yonlife" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,
4.4 "yonlife" her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir"yonlife sosyal paylaşım merkezi"da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya"yonlife" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde "yonlife"in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.
5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1 “Üye", yonlife sosyal paylaşım merkezi"de belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
5.1.2 "yonlife"in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “Üye”nin “yonlife sosyal paylaşım merkezi” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “yonlife”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “yonlife”, “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.
5.1.3 "Üye"lerin, "yonlife" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "yonlife Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "yonlife"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
5.1.4 "Üye", "yonlife sosyal paylaşım merkezi" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "yonlife", "Üye" tarafından "yonlife"e iletilen veya "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.1.5 "Üye", "yonlife"in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.6 "yonlife"in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"nin, "yonlife sosyal paylaşım merkezi" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her "Üye", "yonlife"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "yonlife sosyal paylaşım merkezi" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "yonlife"in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.7 “yonlife”, “yonlife sosyal paylaşım merkezi” üzerinde yer alan ilanlar ve "yonlife Arayüzü" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “yonlife Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “yonlife” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “yonlife” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "yonlife VERİTABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "yonlife’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.8 "yonlife VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen yonlife’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
5.1.9 "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "yonlife"in, "yonlife" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "yonlife", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.1.10 "Üye" yonlife sosyal paylaşım merkezi üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "yonlife"in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 "yonlife"in Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1 "yonlife", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "yonlife Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “yonlife” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.2.2 "yonlife", "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "yonlife sosyal paylaşım merkezi" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "yonlife", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "yonlife"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "yonlife" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "yonlife" tarafından yapabilir. "yonlife" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.2.3 "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinden, "yonlife"'in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya yonlife sosyal paylaşım merkezilara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "yonlife" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen yonlife sosyal paylaşım merkezilar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen yonlife sosyal paylaşım merkezilar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "yonlife"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.4 "yonlife", "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.2.5 "yonlife", "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "yonlife" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
5.2.6 "yonlife", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.
6. "yonlife" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları
"yonlife" "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. "yonlife" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;
Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "yonlife Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,
Üye"lerin birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ni kullanarak "yonlife sosyal paylaşım merkezi" dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinden diğer "Üye"lere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanması’dır.
6.1 "yonlife" İlan Hizmetleri
6.1.1 "Üye", "yonlife Üyelik Hesabı" üzerinden "yonlife" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "yonlife Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve yonlife Veritabanı’na yükleyecektir.
6.1.2 "yonlife", "İlan Program"ları "yonlife Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "yonlife Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.3 "yonlife", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "yonlife", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “yonlife sosyal paylaşım merkezi”de yayınlayacaktır.
6.1.4 "yonlife", “yonlife sosyal paylaşım merkezi”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “yonlife sosyal paylaşım merkezi”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "yonlife" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "yonlife"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.5 "yonlife", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “yonlife” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "yonlife"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
6.1.6. "Üye", "yonlife Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "yonlife Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.7. "Üye", "yonlife Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.8 "Üye", "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.9 "Üye", "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-3’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "yonlife", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
6.1.10 "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.11 "Üye", seçmiş olduğu "İlan Hizmeti"nde "yonlife" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Programı" bedelini, "İlan Hizmeti"nde belirtildiği şekilde "yonlife"e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.12 “Üye”, kendisine ait ilanlarını "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ın "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ın "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
6.1.13 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "yonlife Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar yonlife sosyal paylaşım merkezi'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "yonlife Üyelik Hesabı" açtığının, yonlife tarafından tespit edilmesi halinde; yonlife’in, bu kişinin tüm "yonlife Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
6.2 "yonlife" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri
Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde yonlife’e bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından “yonlife’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından yonlife’e bildirilirse; “Alıcı" tarafından “yonlife’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da detayları açıklanan sistemdir.
Aşağıdaki hükümler, "yonlife Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "yonlife"in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
"yonlife Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nden yararlanan "Satıcı"lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan "Satıcı"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 6.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.
6.2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri
6.2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini yonlife internet yonlife sosyal paylaşım merkeziının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinden yonlife’in internet yonlife sosyal paylaşım merkeziına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.
6.2.1.2 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı"; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde "Alıcı" tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, "Teklif Ver" butonunu kullanarak, "Alıcı" ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek "Satıcı"ya teklifini yapar. "Alıcı"nın yapacağı bu teklif "Satıcı"nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. "Satıcı"nın "Alıcı"nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden "Alıcı"nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı"nın "yonlife Üyelik Hesabı"nda görüntülenir. "Satıcı" kabul veya red beyanını "yonlife Üyelik Hesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "yonlife Üyelik Hesabı" kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin "yonlife"in hiçbir sorumluluğu yoktur. "Satıcı" tarafından "Alıcı"nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üçWink işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin "Alıcı" tarafından yonlife’in "Güvenli Hesabı"na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı" ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.
6.2.1.3 "Alıcı", yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinden "yonlife" internet yonlife sosyal paylaşım merkeziına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 6.2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde "yonlife Güvenli Hesabi"na yatırılmaması,"Satıcı"nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 6.2.1.1 ve 6.2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında "Alıcı"ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.
6.2.1.4 "Alıcı", "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinden "yonlife"in internet yonlife sosyal paylaşım merkeziına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "yonlife’in Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "yonlife’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; yonlife’in işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. yonlife, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, "yonlife" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ın ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
6.2.1.5 "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “yonlife’in, Güvenli Hesabı"na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "yonlife Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "yonlife Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "yonlife’İN Güvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair " yonlife Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “yonlife”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "yonlife" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "yonlife Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "yonlife Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, yonlife sosyal paylaşım merkezi dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.1.6 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında yonlife’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
6.2.1.7 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "yonlife’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 6.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "yonlife"e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "yonlife’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde "yonlife"in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
6.2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri
6.2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ın ilgili yerlerinde belirtilen "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ın ve "yonlife sosyal paylaşım merkezi"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "yonlife"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
6.2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
6.2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "yonlife’in Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
6.2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "yonlife"e yapılan taleplere karşı yonlife’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 6.2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, yonlife tarafından yönetilen "yonlife’in Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de belirtilen süreç ve süre içinde "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "yonlife’in Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için yonlife’e bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için yonlife’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yonlife’in, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "yonlife’in Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için yonlife’e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.2.6 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “alıcı” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “yonlife Üye Hesabı” üzerinden “yonlife kullanıcı hesabın”na göndereceğini, bu yük&yükümlülükleri kabul ettiğiğini beyan eder.

yonlife.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından yonlife.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz

_____________________________________________________________

1. Pazar yeri KULLANIM KOŞULLARIwww.yonlife.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.yonlife.com internet sitesini (bundan böyle “yonlife sosyal paylaşım merkezi” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “yonlife sosyal paylaşım merkezi”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “yonlife sosyal paylaşım merkezi”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "yonlife sosyal paylaşım merkezi"ı kullanmaktan vazgeçiniz.1.2. "yonlife" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “yonlife sosyal paylaşım merkezi”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “yonlife sosyal paylaşım merkezi”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “yonlife sosyal paylaşım merkezi” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “yonlife sosyal paylaşım merkezi”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "yonlife" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “yonlife sosyal paylaşım merkezi”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.2. TANIMLAR“yonlife sosyal paylaşım merkezi”: www.yonlife.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “yonlife”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “yonlife sosyal paylaşım merkezi”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “yonlife sosyal paylaşım merkezi”a üye olan ve "yonlife sosyal paylaşım merkezi" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “yonlife sosyal paylaşım merkezi”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “yonlife” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “yonlife” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “yonlife” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"yonlife Üyelik Hesabı": Üye’nin "yonlife sosyal paylaşım merkezi" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "yonlife"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "yonlife sosyal paylaşım merkezi" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“yonlife Hizmetleri” ("Hizmet"): "yonlife sosyal paylaşım merkezi" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “yonlife” tarafından sunulan uygulamalardır. "yonlife", "yonlife sosyal paylaşım merkezi" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “yonlife sosyal paylaşım merkezi”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “yonlife sosyal paylaşım merkezi”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “yonlife sosyal paylaşım merkezi”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"yonlife Arayüzü" : yonlife ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "yonlife Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “yonlife”e ait olan tasarımlar içerisinde “yonlife sosyal paylaşım merkezi” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“yonlife Veritabanı” : “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “yonlife”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. yonlifeHİZMETLERİ3.1. "yonlife", "Üye"ler tarafından "yonlife Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "yonlife Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "yonlife", “yonlife sosyal paylaşım merkezi” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "yonlife", “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. "yonlife", “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "yonlife", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. yonlifeyonlife sosyal paylaşım merkeziI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “yonlife sosyal paylaşım merkezi” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “yonlife”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “yonlife sosyal paylaşım merkezi”, "Üye"ler tarafından "yonlife Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "yonlife", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “yonlife”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “yonlife”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "KULLANICI" “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "yonlife"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "yonlife"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. "yonlife", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “yonlife sosyal paylaşım merkezi” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. "yonlife", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "yonlife" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “yonlife sosyal paylaşım merkezi”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. yonlife.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, yonlife’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.8. yonlife, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının yonlife’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “yonlife sosyal paylaşım merkezi” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "yonlife"in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "yonlife’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. “yonlife”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “yonlife Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “yonlife” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “yonlife” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "yonlife’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "yonlife sosyal paylaşım merkezi"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "yonlife sosyal paylaşım merkezi"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "yonlife sosyal paylaşım merkezi"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "yonlife"in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “yonlife”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “yonlife sosyal paylaşım merkezi”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “yonlife”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIBu “yonlife sosyal paylaşım merkezi” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “yonlife sosyal paylaşım merkezi”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "yonlife Veritabanı", "yonlife Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "yonlife"in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "yonlife"e ait ve/veya "yonlife" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "yonlife" hizmetlerini, "yonlife" bilgilerini ve "yonlife"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "yonlife"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "yonlife" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "yonlife"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "yonlife" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "yonlife"; "yonlife" hizmetleri, "yonlife" bilgileri, "yonlife" telif haklarına tabi çalışmaları, "yonlife" ticari markaları, "yonlife" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER"yonlife", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “yonlife sosyal paylaşım merkezi”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLERHukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "yonlife"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "yonlife"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİİşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABULİşbu "Kullanım Koşulları" "yonlife" tarafından “yonlife sosyal paylaşım merkezi”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “yonlife sosyal paylaşım merkezi”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.


_________________________________________________________________


yonlife Sayfaları Koşulları
Aşağıdaki koşullar ile Veri Kullanımı İlkemiz ve Hak ve Sorumluluklar Bildirimimiz, yonlife'taki tüm Sayfalar için geçerlidir. Ayrıca, Sayfalardaki tüm içerikler Topluluk Standartlarımıza uygun olmalıdır. Sayfanızın ilgili tüm yasalara, yönetmeliklere ve düzenlemelere uygun olması sizin sorumluluğunuzdadır.
I. Genel
A. Bir marka, tüzel kişilik (yer veya kuruluş) veya tanınmış kişiyi temsil eden bir Sayfa, sadece o marka, tüzel kişilik (yer veya kuruluş) veya tanınmış kişinin resmi temsilcisi tarafından yönetilebilir ("resmi Sayfa").
B. Başkalarını yanlış yönlendirerek resmi bir Sayfa olduğunu düşündürmediği veya bir başkasının haklarını ihlal etmediği sürece, tüm kullanıcılar bir markaya, tüzel kişiliğe (yer veya kuruluş) veya tanınmış kişiye destek vermek için bir Sayfa oluşturabilir. Sayfanız bir marka, tüzel kişilik (yer veya kuruluş) veya tanınmış bir kişinin resmi Sayfası değilse:
i. Sayfanın konusunun resmi temsilcisiymiş gibi konuşmamalı veya resmi temsilcisinden geliyormuş gibi içerikler paylaşmamalısınız;
ii. Sayfanın o markanın, tüzel kişiliğin (yer veya kuruluş) veya tanınmış bir kişinin resmi Sayfası olmadığını net bir şekilde belirtmelisiniz.
C. Sayfada paylaşılan içerikler herkese açıktır ve Sayfayı görebilen herkes tarafından görülebilir.
D. Yürürlükteki yasalara ve Topluluk Standartlarımız dahil tüm yonlife ilkelerine uymak için, sınırlama özelliğimizi kullanarak Sayfalara erişimi gerektiği gibi kısıtlamanız gerekir.
E. Sayfanız için Hak ve Sorumluluklar Bildirimimizle, Veri Kullanımı İlkemizle veya bu koşullarla çelişen koşullar belirleyemezsiniz.
II. Sayfa Yönetimi
A. Sayfa Adları ve yonlife İnternet Adresleri
Sayfa adları ve yonlife İnternet Adresleri, Sayfanın içeriğini doğru şekilde yansıtmalıdır. Bu koşulu karşılamayan Sayfaların idare haklarını ellerinden alabilir ya da Sayfanın adını veya yonlife İnternet Adresini değiştirmenizi şart koşabiliriz.
Sayfa adları aşağıdaki kurallara uymalıdır:
i. Sayfa adları sadece genel ifadelerden (“bira” veya “pizza” gibi) oluşmamalıdır;
ii. Büyük harfler doğru ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde kullanılmalıdır ve kısaltmalar hariç Sayfa adları sadece büyük harflerden oluşmamalıdır;
iii. Sayfa adlarında gereğinden fazla imla işareti ve ticari marka sembolleri gibi karakter sembolleri olmamalıdır;
iv. Sayfa adları, gereğinden fazla açıklama veya gereksiz niteleyiciler içermemelidir;
v. Sayfa adları, kullanıcıları yanlış yönlendirerek Sayfanın, Sayfanın konusunun resmi Sayfası olduğunu veya Sayfanın konusunun resmi bir temsilcisi tarafından Sayfanın oluşturulmasına izin verildiğini düşündürmemelidir;
vi. Sayfa adları başkasının haklarını ihlal etmemelidir.
B. Ad Değişiklikleri ve Aktarımlar
Sadece yanıltıcı veya amaçlananın dışında bir ilişkilendirmeye neden olmayan ad değişikliklerini ve aktarımları gerçekleştiririz. Örneğin, “yonlife Fransa“ yerine “yonlife” gibi yerelden globale yapılan aktarımlara izin veririz ancak globalden yerele ya da “yonlife Fransa” yerine “yonlife Rusya” gibi, bir yerden diğerine yapılan aktarımlara izin vermeyiz. Ayrıca, bir ürün Sayfasının bir marka Sayfası haline gelmesine, genel bir Sayfanın ya da bir fikir Sayfasının bir marka Sayfası haline gelmesine veya bir Grubun bir Sayfa haline gelmesine neden olacak ad değişiklikleri ve aktarımlar talep edemezsiniz. Tüm aktarımlar kendi yetkimiz dahilindedir ve nihaidir.
C. Verilerin Toplanması
Doğrudan kullanıcılardan içerik ve bilgi toplarsanız, bunları toplayanın siz olduğunuzu (yonlife olmadığını) açıklamanız ve topladığınız içerik ve bilgileri kullanımınızla ilgili bildirimde bulunmanız ve kullanıcıdan bunun için izin almanız gerekir. İçerik ve bilgileri nasıl elde ettiğinize bakılmaksızın, kullanıcılardan içeriklerini ve bilgilerini yeniden kullanmak için gerekli tüm izinleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.
İznimiz olmaksızın, otomatik araçlar (adres toplama botları, robotlar, spider ya da kazıyıcılar) kullanarak kullanıcılara ait içerikleri veya bilgileri toplayamaz veya yonlife'a erişemezsiniz.
Bizden aldığınız tüm veriler yonlife Platform İlkelerimize uygun olmalıdır.
D. Etiketleme
İçerikleri bilerek yanlış etiketleyemezsiniz veya kullanıcıları içerikleri bilerek yanlış etiketlemeye teşvik edemezsin (ör. kullanıcıları bulunmadıkları fotoğraflarda kendilerini etiketlemeye teşvik etmeyin).
III. Sayfa Özellikleri
A. Sayfalardaki Reklamlar
Önceden bizden izin almadan, Sayfalarda üçüncü şahısların reklamlarına yer vermek yasaktır.
B. Kapak
Tüm kapaklar herkese açıktır. Bu nedenle Sayfanızı ziyaret eden herkes kapağınızı görebilecektir. Kapaklar aldatıcı ya da yanıltıcı olamaz veya bir başkasının telif haklarını ihlal edemez. Kullanıcıları kapağınızı kendi kişisel zaman tünellerine yüklemeye teşvik edemezsiniz.
C. Sayfalardaki Uygulamalar
Sayfanızdaki tüm uygulamalar yonlife Platform İlkeleri'ne uygun olmalıdır.
D. Teklifler
yonlife'ın teklif oluşturma aracını kullanarak bir teklif oluşturursanız, teklif aşağıdaki ilkelere tabidir:
i. yonlife teklifleri sınırlı bir süreyle sunulabilir.
ii. Sadece tanıtımını yaptığınız ürün veya hizmetin satıcısı veya üreticisiyseniz bir teklif sunabilirsiniz.
iii. Teklifinizdeki tüm kısıtlamaları (son kullanma tarihi veya kullanım sınırlamaları gibi) açık ve net bir şekilde belirtmeniz gerekir.
iv. Hatalı kullanım, sahtekarlık, itirazlar ya da teklifinizin dağıtımından ve/veya kullanımından doğan diğer sorunlar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
v. Teklifiniz sizin işletmediğiniz bir işyerinde kullanılabiliyorsa, işyerinin teklifinizin gerekliliklerini yerine getirmesini sağlamak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
vi. Teklif oluşturma aracını sadece amaçlandığı işlevi yerine getirmesi için kullanabilirsiniz ve internet sitenizin tanıtımını yapmak ya da bir hediye kartının, hediye çekinin veya mağaza kartının eşdeğerini teklif etmek için kullanamazsınız.
vii. Teklifinizin bu koşullara ve yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere ve düzenlemelere uygun olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Teklifler pek çok yönetmeliğe tabidir (alkollü içki indirimleri, reşit olmayanlara yönelik teklifler vb.) ve teklifinizin yürürlükteki yasalarla uygun olduğundan emin değilseniz, lütfen bir uzmana danışın.
E. Promosyonlar
1. Bir promosyonun duyurusunu yapmak veya bir promosyonu idare etmek için yonlife'u kullanırsanız, aşağıdakiler dahil, bu promosyonun kanunlara uygun yürütülmesinden siz sorumlu olursunuz:
a. Resmi kurallar;
b. Kampanya koşulları ve katılım şartları (ör. yaş ve vatandaşlık sınırlamaları);
c. Promosyonun ve promosyon kapsamında sunulan tüm ödüllerin tabi olduğu yönetmeliklere uyum (ör. kayıt ve gerekli yasal izinlerin alınması)
2. yonlife'taki promosyonlar aşağıdakileri içermelidir:
a. yonlife'ın her aday veya katılımcı tarafından tam ibrası.
b. Promosyonun hiçbir şekilde yonlife sponsorluğu, desteği ya da idaresi altında olmadığının ve yonlife ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığının tasdiki.
3. Promosyonlar Sayfalardan veya yonlife'taki uygulamaların içinden idare edilmelidir. Promosyonları idare etmek için kişisel Zaman Tünelleri ve arkadaş bağlantıları kullanılamaz (ör. “katılmak için Zaman Tünelinizde paylaşın” veya “birden fazla kez katılmak için arkadaşınızın Zaman Tünelinde paylaşın” veya “katılmak için arkadaşlarınızı bu gönderide etiketleyin”).
4. Promosyonunuzun idaresinde size yardımcı olmayız ve promosyonunuzu idare etmek için hizmetimizi kullanmayı kabul ederseniz, ilgili tüm riskler size aittir.
IV. Sayfa İçeriği
A. Ateşli silahlar, alkol, tütün ve cinsel ürünler dahil, yasal düzenlemelere tabi ürün veya hizmetlerin satışının tanıtımını yapan Sayfaların, minimum erişim yaşını 18 ile sınırlamaları gerekir.
B. Çevrimiçi kumarhaneler, spor bahisleri, piyango veya poker dahil çevrimiçi kumar oyunlarının, yetenek oyunlarının ya da piyangoların tanıtımı yapan veya bunlara olanak sağlayan Sayfalara sadece belirli ülkelerde, yonlife’tan önceden izin alınması şartıyla izin verilir.
C. Sayfalar reçeteyle verilen ilaçların satışına yönelik tanıtım yapamaz. İnternet üzerinden satış yapan eczanelerin Sayfalarına, yonlife'tan önceden onay alınarak izin verilebilir.
D. Reklamlarda asılsız, yanıltıcı, hileli veya aldatıcı iddialar veya içerikler bulunamazLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque id ipsum nisl. Nam vitae ligula turpis, vel egestas turpis. Curabitur condimentum metus ac ligula pulvinar volutpat. Nullam mollis nulla eu ligula volutpat pellentesque. Pellentesque sit amet nisl metus, et placerat elit. Mauris ac justo est, at malesuada mauris. Etiam auctor pharetra mollis. Vivamus lobortis, sem sit amet porta suscipit, augue libero consectetur justo, a sollicitudin risus eros et est. Vivamus eget lectus tellus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean vel ullamcorper mauris.
Ut non consequat risus. Phasellus eget ligula vel enim pretium volutpat. Phasellus rutrum porttitor lorem. In accumsan pharetra sapien, in porta augue accumsan a. Fusce pellentesque egestas euismod. Donec porta dapibus urna eu varius. Pellentesque aliquet dapibus turpis, ut sollicitudin elit convallis eget. Curabitur ornare, sapien nec rhoncus bibendum, lacus libero tristique dui, in interdum massa purus ut quam. Morbi est turpis, feugiat non porttitor sed, adipiscing sed ligula.
Quisque ac tempus ipsum. Praesent tempus convallis enim in suscipit. Nulla eu ipsum nec nisl tempus vestibulum. Fusce rutrum placerat tortor, vel ultricies sem ultrices sit amet. Proin elementum convallis neque eu sodales. Vivamus turpis massa, sodales sed volutpat consequat, feugiat non ante. Phasellus vel blandit nunc. Quisque nec ligula orci. Proin luctus interdum diam eu mattis. Maecenas nec posuere nunc. Duis a purus lacus. Quisque sit amet enim lacus. Praesent molestie, arcu id pharetra sollicitudin, est diam mattis erat, vel volutpat mauris ante nec lorem. In eget posuere sapien.
Donec felis tellus, adipiscing viverra volutpat vel, luctus sed felis. Morbi ultricies ante in mauris ultrices ullamcorper. Vivamus justo est, suscipit eget convallis quis, dapibus nec lacus. Maecenas vel urna ac lacus adipiscing molestie nec id quam. Aliquam faucibus rutrum nisl, vitae faucibus felis tincidunt eget. Aliquam sit amet varius augue. In elementum sodales sapien id laoreet. Ut mattis laoreet neque, quis tincidunt leo mattis sed.
Cras lacinia elementum auctor. Proin ante lacus, lobortis viverra tincidunt vitae, ullamcorper in nisi. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Phasellus condimentum gravida lorem, eget lacinia mauris sodales eu. Suspendisse odio orci, congue sit amet elementum sed, vulputate in massa. Ut eget nisl metus, et adipiscing augue. Proin egestas porta arcu vitae feugiat. Donec et lacus tortor. Aliquam ornare velit tempor urna consectetur laoreet. Quisque congue ante vel sem ultricies ullamcorper.
Duis posuere mauris quis turpis ornare lobortis sed quis leo. Morbi rhoncus lorem ac erat porttitor consectetur. Nullam condimentum libero sit amet sapien hendrerit placerat. Quisque at neque at turpis gravida hendrerit placerat quis neque. Sed dictum ipsum nisi, non placerat nisi. Cras elementum, eros at tempus tristique, lectus mi scelerisque tortor, sit amet pretium odio turpis sed risus. Vestibulum rutrum commodo porta. Phasellus sagittis mattis pretium. Curabitur in auctor libero. Curabitur rutrum dignissim ipsum et scelerisque. Nullam fermentum vehicula lectus eget tristique. Duis lacus nisl, ultricies vel fringilla at, iaculis a risus. Maecenas in eleifend massa.
Nunc sit amet lorem turpis, sed gravida ante. Duis semper, nunc in condimentum imperdiet, eros tellus scelerisque lectus, vitae viverra justo libero a justo. In magna justo, blandit sed commodo non, porta ac urna. Vivamus in lacus mi, at scelerisque tortor. Nullam velit felis, convallis sit amet ullamcorper ut, consequat ut lacus. Aenean id porta lectus. Maecenas rutrum ante justo. Mauris dapibus adipiscing elementum. Fusce imperdiet neque dignissim ipsum sagittis fermentum. Nulla facilisi.
Duis convallis tempus felis, eget sodales orci euismod sit amet. Ut at velit ipsum. Donec id nisl at turpis mollis rutrum. Vivamus faucibus, ipsum volutpat lacinia tincidunt, justo dui elementum felis, faucibus bibendum nibh nisi nec nulla. Mauris nisi arcu, dignissim non ultrices quis, ultricies rhoncus leo. Suspendisse varius volutpat odio euismod rhoncus. In ac sem vel nisl convallis varius. Nullam nisi erat, accumsan nec porta vel, blandit at leo. Mauris eu lorem laoreet sem faucibus auctor. Praesent viverra, enim id feugiat tincidunt, eros urna dapibus enim, vel adipiscing eros felis et neque. Nulla eu cursus velit. Ut at tellus nunc, eget feugiat erat. Ut nec magna blandit risus ornare vulputate a eget diam.
Aenean posuere, purus ac cursus pulvinar, turpis eros condimentum sem, sit amet pulvinar purus lacus ut velit. Nulla tristique vestibulum nisl, a posuere ante tincidunt a. Fusce porta vestibulum felis, in eleifend sem faucibus eu. Duis bibendum suscipit dolor et mollis. Integer eget nulla eu augue mollis sagittis. Nam vel tempus odio. Nulla facilisi. Duis fermentum tortor vitae risus porta cursus. Morbi ultrices luctus lorem vitae pharetra. Integer pulvinar dui sed erat ultricies vehicula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum pharetra pharetra ante at pellentesque. Etiam at convallis orci. Duis semper lorem quis ipsum hendrerit et interdum ligula vestibulum.
Praesent accumsan nulla quis arcu ornare iaculis. Vestibulum in enim at arcu malesuada lacinia non sed neque. Maecenas vel velit sed lectus sagittis porttitor non a turpis. Cras eu tortor quis leo dapibus sagittis sed vehicula mauris. In luctus elementum urna sit amet sodales. Aliquam erat volutpat. Mauris sit amet tincidunt ipsum. Nam arcu lorem, vehicula rutrum dignissim non, pellentesque a arcu. Ut nec leo dui, vitae molestie lorem. Nam nisl tellus, tincidunt mollis facilisis ornare, suscipit vel mauris. Morbi pellentesque ullamcorper augue nec vestibulum. Mauris ac ipsum eget nibh tempus consequat id non ante. Etiam ligula magna, posuere a suscipit et, molestie at erat. Integer mi eros, dignissim non posuere eget, convallis ut magna. Proin vestibulum feugiat eros, id tempor dui rutrum non. Aenean auctor congue dignissim.
Cras suscipit felis sit amet urna bibendum vel aliquet nibh tincidunt. Fusce eget velit sed diam interdum fringilla. Fusce mauris massa, pharetra quis vehicula eu, condimentum non neque. Mauris non odio metus. Integer nec purus lacus. Donec elit felis, bibendum in ultrices sed, elementum non arcu. In quis libero at turpis semper egestas. Duis dapibus lectus a urna cursus volutpat. Praesent rutrum imperdiet egestas. Mauris pulvinar lacus sed mauris dictum pellentesque. Suspendisse dictum, risus et pellentesque congue, nisi turpis suscipit nisl, non porta velit magna non ipsum. Etiam eget tellus sit amet sem lobortis mattis in ac nisi.
Donec tristique rhoncus tellus ac pharetra. Nulla pellentesque lorem est, consequat pellentesque erat. Phasellus non nunc a sem egestas pellentesque vitae dapibus augue. Mauris vestibulum, augue ac blandit aliquam, sem justo varius dolor, et condimentum augue magna ac nulla. Ut sed nisl lorem, vel laoreet est. Donec lacus magna, dapibus ac auctor eget, imperdiet non dui. Suspendisse tristique luctus sagittis. Nulla sagittis odio eu felis facilisis suscipit non sed tortor. Nunc nulla sapien, cursus non faucibus et, luctus nec lectus. Integer euismod volutpat dolor suscipit semper. Proin blandit imperdiet tincidunt. Aenean placerat, purus vitae elementum venenatis, nunc libero fringilla mauris, et varius erat ligula eu dolor. Sed purus augue, convallis sit amet bibendum vitae, bibendum et metus. Suspendisse tempus quam ut odio dapibus ac tristique mauris varius. Mauris ut enim vulputate ante viverra interdum. Mauris sed mi ipsum.
Suspendisse quis risus ut eros luctus rhoncus nec et ligula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec semper viverra pellentesque. Praesent eros velit, elementum eget feugiat fringilla, interdum eu mauris. Donec nisi ante, lacinia non pellentesque in, accumsan eget mauris. Phasellus suscipit mauris sit amet lectus dapibus dignissim. In sed ullamcorper lectus. Sed sit amet sapien ligula, non venenatis lorem. In turpis ligula, posuere vitae imperdiet eu, aliquet a quam. Nullam accumsan dignissim leo. Cras blandit ultricies pharetra. In eu tortor quis metus cursus placerat. Vestibulum varius euismod nulla, placerat sodales mi viverra id. Aliquam erat volutpat.
Duis eu quam nec metus consequat malesuada. Sed at lectus nisi. Nunc mauris lectus, commodo a condimentum in, commodo eget mi. Quisque vulputate rutrum purus ut lobortis. Curabitur sagittis ligula non magna iaculis id fermentum ante bibendum. Proin mollis ipsum in massa cursus convallis. Cras eleifend fermentum velit, eget vestibulum diam viverra vitae. Praesent purus diam, iaculis interdum tincidunt non, ultrices id mi.
Maecenas gravida, dui id varius egestas, nisi purus feugiat enim, quis semper nunc massa et est. Aliquam convallis ante eros, in posuere erat. Nunc ut sagittis lorem. Ut non cursus sapien. Donec nisl tortor, commodo ut commodo sit amet, volutpat et dui. Maecenas laoreet ligula at augue tincidunt pellentesque tincidunt nulla consectetur. Praesent vestibulum, est ut tincidunt dignissim, urna lectus commodo neque, id aliquam leo risus rhoncus leo. Sed ligula lacus, fringilla vitae mattis a, malesuada non purus. Duis id magna quis tortor consectetur vulputate sit amet id justo. Vestibulum fermentum ligula non quam porta a posuere neque rhoncus. In at purus nunc. Integer ornare vestibulum nisl, a elementum nibh tincidunt in. Duis porta nisl nisi. Sed volutpat pulvinar dui in tempus.
Mauris arcu nisl, sollicitudin ornare scelerisque sit amet, suscipit ut metus. In hac habitasse platea dictumst. Donec porttitor nibh a massa lacinia nec imperdiet lectus eleifend. Quisque ultricies nibh ac sem faucibus mattis. Mauris enim augue, rhoncus et mollis at, congue vitae sapien. Vivamus luctus feugiat euismod. Donec metus libero, tempus vitae posuere non, posuere vitae magna. Sed et nunc orci. Nullam in erat dui. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas sollicitudin sapien id augue malesuada porta. Nullam id lorem ac leo feugiat laoreet nec ac orci. In eget nunc enim, quis pretium ante. Nam vestibulum purus ut dolor tristique aliquam.
Vestibulum in enim nisl. In pretium, diam sed lacinia facilisis, augue felis dictum diam, vitae ullamcorper orci odio a nunc. Morbi porttitor, est a aliquam faucibus, urna nulla consequat augue, pulvinar imperdiet purus justo eu augue. Maecenas porta libero quis nulla euismod et cursus lorem ullamcorper. In nulla neque, eleifend vel porttitor id, consequat a neque. Etiam pretium rhoncus sapien, sit amet bibendum nibh adipiscing in. Cras dapibus orci nec neque vehicula vulputate. Curabitur congue, felis lacinia convallis porta, neque turpis eleifend nunc, at scelerisque nibh est sed leo.
Ut id nibh vitae augue facilisis convallis. Sed quis augue lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In molestie justo non felis sodales convallis. Maecenas sit amet nisl blandit diam sollicitudin dignissim. Proin imperdiet mattis ante non malesuada. Proin pharetra pharetra justo. Fusce at elit vitae tortor fringilla tincidunt. Nulla ut fringilla mi. Nulla ultrices massa eget odio scelerisque lobortis. Pellentesque a lorem felis. Aenean eget porta urna.
Vestibulum lacinia bibendum lectus, ultrices tempus nibh aliquam et. Phasellus a convallis erat. Quisque mollis, augue nec tincidunt mollis, purus ipsum ullamcorper lorem, quis auctor tortor metus et lectus. In vitae metus nec diam lacinia euismod. Maecenas vitae vulputate risus. Nullam eget quam vel risus malesuada laoreet. Praesent malesuada justo ac augue porttitor sed accumsan elit congue. Nam eget tellus quis est convallis tempus. Vestibulum sit amet lorem a est hendrerit sodales. Sed nec dictum magna. Duis pretium viverra dolor, in rhoncus diam euismod sed. Etiam vitae felis ac justo tincidunt mattis ac nec risus. Vestibulum varius imperdiet turpis sed facilisis. Nullam arcu dolor, aliquam in consectetur sit amet, scelerisque in turpis.
Proin consectetur commodo justo, vitae convallis magna laoreet ut. Nulla eget risus eget velit consequat dignissim. Nunc vitae sem turpis. Morbi vestibulum malesuada ante at rhoncus. Ut faucibus lectus ut sapien tincidunt nec facilisis neque interdum. Quisque velit nulla, ornare et semper nec, scelerisque vitae ipsum. Nullam et pretium erat. Aliquam facilisis tincidunt nunc eu placerat. Mauris cursus dui in risus convallis lobortis. Mauris nec tortor lectus, a laoreet massa. Phasellus a erat metus. Etiam nisl nulla, sollicitudin a iaculis ut, tristique quis augue. Suspendisse dui est, ullamcorper id porta ac, aliquam quis erat.
Nullam venenatis varius laoreet. Donec pellentesque justo at quam facilisis mattis fringilla risus sagittis. Cras dui ante, sollicitudin faucibus lobortis a, interdum vitae augue. Donec dui felis, viverra a semper nec, gravida sed augue. Nulla justo sem, convallis et porta vitae, placerat ac magna. Nullam a turpis in ipsum hendrerit dictum id at erat. Nullam lacinia iaculis risus, a mattis diam hendrerit in. Suspendisse dictum lobortis iaculis. In vulputate lectus a massa gravida venenatis. Aenean porttitor condimentum posuere.
Nulla facilisi. Praesent vel risus id mauris malesuada vestibulum eget vel ligula. Etiam dapibus ultrices urna, nec auctor turpis aliquam non. Nam erat quam, sagittis nec faucibus in, fringilla vel sapien. Quisque commodo, eros sed elementum rutrum, tortor tortor viverra sem, non egestas augue mauris non libero. Cras tristique tortor et libero vehicula eu venenatis velit pharetra. Donec sagittis ornare libero, et interdum odio volutpat at. Donec non tellus et mauris lacinia pretium vitae in lorem. Nam tellus velit, mollis eget auctor non, luctus a tellus. Suspendisse potenti. Suspendisse posuere metus ipsum.
Proin faucibus, dolor iaculis volutpat viverra, arcu nisi accumsan turpis, nec ultrices nibh nibh a tellus. Nullam a neque id diam lobortis dictum quis lobortis velit. Nunc congue aliquam facilisis. Ut interdum, tortor ut volutpat rutrum, enim nisi tincidunt tortor, ac venenatis libero tortor in erat. Cras at justo ut felis molestie rutrum. Nam justo nunc, vulputate et sollicitudin sed, vestibulum in neque. Nunc laoreet varius nulla.
Nullam eu nisi non lorem fringilla luctus eu ac magna. Nulla rutrum ante eget magna fermentum consequat. Suspendisse hendrerit lacus vulputate turpis dictum lacinia. Nam placerat nisl in ante gravida rutrum. Sed sed eros libero, et tincidunt libero. Duis placerat sollicitudin bibendum. Nullam vitae nulla diam, ac luctus nisi. Ut dictum nunc ac purus semper posuere. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non ipsum nec risus porttitor sodales. Quisque odio dolor, malesuada quis faucibus at, laoreet semper elit. Nullam ac ipsum eu mauris hendrerit pulvinar eu at magna. Mauris eget ante libero, non porttitor arcu.
Vestibulum accumsan tempus venenatis. Nam massa quam, fermentum vitae aliquam at, vehicula non neque. Phasellus tristique dui at felis euismod porta. Fusce nisl magna, tempor mollis adipiscing sed, convallis at lorem. Suspendisse velit nulla, adipiscing eget gravida ut, sodales ut erat. Nulla facilisi. Etiam et tempus diam. Nam vulputate molestie laoreet.
Sed nunc nulla, suscipit et fermentum ac, tempor sed magna. Donec libero lorem, tristique sit amet commodo vitae, dictum in felis. Proin sem orci, tempor sit amet adipiscing vitae, blandit blandit neque. Quisque eget massa dui, eget mattis turpis. Proin quis tellus vitae felis laoreet laoreet vitae vitae risus. Cras dictum semper vehicula. Integer vitae libero ante.
Fusce vitae metus nulla, sed euismod felis. Nulla pulvinar egestas tincidunt. Nam vehicula malesuada urna, ac fringilla purus euismod quis. Curabitur sed metus eu orci rutrum tincidunt. Nam elementum, nibh in suscipit egestas, ligula dolor fringilla diam, et mollis tortor leo eu urna. Aenean egestas mauris ut arcu gravida vel volutpat felis consectetur. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pretium vulputate felis, sit amet varius lectus pellentesque non.
Nulla facilisi. Nunc ornare tellus non dolor consectetur accumsan. Aenean tincidunt, nibh aliquam interdum bibendum, erat lacus ultrices libero, quis vehicula ligula dolor eget arcu. Sed rhoncus nulla eget justo viverra vitae rutrum nunc porttitor. Proin id neque risus. Maecenas vestibulum purus eget diam ullamcorper vel aliquam lacus imperdiet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla nec libero ac mauris malesuada rutrum sit amet vitae erat. Nam tellus est, tempor ut egestas sit amet, tempor ut lorem. Suspendisse fermentum ornare metus sed tincidunt. Nulla mattis bibendum sapien, ac vehicula lorem mattis in. Maecenas adipiscing elementum consectetur. In vel leo augue, nec tincidunt purus. Sed id gravida massa.
Curabitur eros enim, feugiat sed eleifend quis, fringilla et metus. Quisque lacinia lacus non lorem commodo sed varius tellus cursus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris egestas consectetur massa, vulputate tincidunt magna vehicula id. Pellentesque eget dolor vel purus semper volutpat eu at nisl. Ut sollicitudin nisi sit amet odio auctor fringilla. Sed eu nisi sed ipsum hendrerit varius. Sed tempus dignissim tincidunt. Curabitur laoreet tortor quis urna tempor fermentum. Ut quis libero vitae nunc cursus hendrerit. Integer et interdum lacus.
Donec ipsum velit, elementum quis porta ut, condimentum non dolor. Phasellus posuere dignissim leo, quis mollis lectus egestas vel. Phasellus adipiscing faucibus dictum. Vestibulum eu felis eros. Maecenas eu sapien turpis. Quisque volutpat aliquam sem laoreet porta. Nam varius feugiat dolor sit amet ornare. Sed vitae viverra velit. Curabitur non turpis nec augue placerat euismod mattis nec nulla. Morbi aliquet nibh nec leo vehicula vulputate. Maecenas vel lacinia est. Curabitur augue elit, fringilla placerat auctor id, luctus quis eros.
Vestibulum ultrices iaculis tristique. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam vel enim dui, et consequat magna. In vitae mi eget magna pulvinar pretium. Etiam quis turpis nunc. Nam eget velit eros. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer nunc elit, semper vel pellentesque et, faucibus ut metus. Nunc mollis dolor quis sem tempor in dictum est scelerisque. Nunc vel risus nisl, vitae bibendum nulla. Suspendisse tellus erat, dignissim imperdiet ultricies ac, malesuada sit amet nunc.
Praesent nec turpis iaculis elit adipiscing semper. In feugiat, odio a tempus fermentum, nisl metus fringilla nulla, interdum fringilla felis odio et mauris. Cras consequat leo sed felis interdum eu mattis enim tristique. Suspendisse vel orci sapien, ut varius odio. Curabitur ut arcu elit. Cras purus ligula, sodales sit amet viverra et, iaculis at augue. Praesent vehicula vulputate porta. Pellentesque lectus mi, ornare ut ultricies eu, elementum sed purus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Phasellus laoreet, eros in volutpat fringilla, quam justo suscipit leo, vitae interdum magna nisi vel odio.
Ut fermentum lorem quis ipsum lobortis bibendum. Pellentesque viverra augue vitae libero euismod volutpat. Nullam ac ipsum eget velit fringilla porta hendrerit nec nisl. Nunc vitae sem enim, quis tempor ipsum. Quisque vel diam eu metus blandit sagittis vitae sed eros. Vestibulum placerat elit et magna pretium dignissim. Integer luctus ligula vel dui mollis id porta purus ornare. Suspendisse eget dui mi. Quisque magna felis, volutpat eu posuere non, blandit id leo. Donec vel nisi nisl, eget lacinia odio. Phasellus sit amet massa vitae nibh congue fringilla sed nec felis.
Mauris neque dolor, semper id porta vitae, rhoncus in felis. Proin porttitor, dui a auctor sagittis, nulla dolor interdum lacus, quis auctor nisi erat id nunc. Donec feugiat risus eget magna commodo id malesuada eros mollis. Suspendisse enim lacus, ultrices id malesuada nec, fringilla in augue. Ut ultrices dapibus tortor, sit amet dapibus quam condimentum ac. Aenean et nisi in velit luctus tempor. Integer sed risus justo, vel gravida arcu. Duis eleifend massa a nunc molestie tristique ornare nulla iaculis. Praesent vel nisi ante, id consequat diam.
Nulla facilisi. Duis eros risus, euismod non facilisis et, pharetra eget orci. Praesent ultricies malesuada lectus, semper faucibus nibh ornare eu. Donec condimentum porta mollis. Vivamus sodales aliquet erat sit amet tempor. Nulla non dictum nisl. Suspendisse eleifend metus quis tellus mattis eget vulputate sapien scelerisque. Quisque dui ligula, accumsan cursus imperdiet nec, porttitor sed est.
Donec purus erat, lobortis a convallis eu, euismod volutpat lacus. Pellentesque bibendum egestas ligula, in commodo est congue a. Cras sagittis viverra est, id tristique leo iaculis nec. Donec posuere sollicitudin scelerisque. Cras eros nulla, varius ut sollicitudin non, interdum at metus. Fusce nisi orci, vestibulum sed vehicula at, ullamcorper eget est. Praesent quis tortor orci, nec malesuada dui. Nullam in ipsum vel mauris gravida cursus ac nec erat.
Nulla ut mi vitae quam euismod iaculis. Ut dapibus auctor metus, at feugiat tortor tincidunt vitae. Donec ultricies nulla eget diam faucibus ultrices posuere odio malesuada. Aenean porta dolor sed nibh rhoncus placerat. Nam vestibulum mauris in leo dictum nec volutpat lectus facilisis. Integer tristique condimentum purus, id auctor justo tristique quis. Aenean vitae lorem ac mauris suscipit gravida et quis tellus. Morbi ultricies tempus mauris id commodo. Nullam justo ligula, dictum et suscipit vitae, mollis id nunc. Maecenas lacinia, purus eget tempus pharetra, elit eros mattis felis, vel lacinia sapien massa et ligula. Morbi volutpat bibendum quam sed pulvinar. Etiam a odio mi, sit amet volutpat neque.
Phasellus vel erat non lectus consequat vehicula at a ante. Praesent eu sagittis velit. Fusce eleifend dictum est, eu dapibus velit malesuada non. Nulla at sagittis nisl. Praesent justo tellus, semper eu vehicula vitae, fringilla adipiscing mauris. Praesent enim nulla, cursus eu tincidunt a, venenatis vel sapien. Suspendisse fringilla libero vitae libero eleifend gravida. Sed vitae nisi metus. Proin porttitor porta mattis. Aenean bibendum rhoncus enim rutrum gravida. Proin lobortis sagittis neque in euismod. Mauris ac arcu eu arcu sodales cursus. Sed posuere mauris id metus vulputate tincidunt. Sed sed elit ut est luctus eleifend. Curabitur euismod volutpat mauris, sit amet dapibus ipsum malesuada in.
Aenean at elit orci. Mauris vel orci a nisl rhoncus lobortis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eleifend cursus gravida. Morbi semper, felis vitae condimentum adipiscing, enim diam molestie augue, id rutrum nibh nisi nec dui. Quisque tempus feugiat elit vitae pulvinar. Fusce sit amet lorem sed metus tristique ultricies.
Donec eu mauris elit. Vivamus quis sapien nunc. Nunc ut velit quis magna malesuada gravida non non sapien. Morbi eu neque nibh, ac placerat nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin interdum nisi vitae ante ultricies consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vestibulum dictum, nisi vel scelerisque commodo, purus ante accumsan nibh, eget ultrices mauris ipsum eu odio. Nulla facilisi. Etiam ac tincidunt nunc. Praesent sed urna felis. Ut eget tristique tortor. Donec ultrices diam at nisi ultricies placerat. Etiam libero orci, sodales vitae dictum posuere, tempor nec nunc. Praesent pharetra rutrum neque, sed congue tortor pellentesque id. Fusce bibendum turpis non arcu adipiscing ullamcorper non congue libero. In et volutpat felis. Aliquam iaculis dui auctor dolor placerat dapibus. Sed rhoncus erat sed purus tincidunt in mattis massa mattis. Nulla facilisi. Integer viverra rutrum condimentum. Vivamus vitae nibh ac purus dignissim tincidunt et non urna.
Vivamus pellentesque vehicula magna venenatis interdum. Quisque fringilla quam dui. Curabitur lacinia iaculis nisi, sit amet consectetur arcu porta tempus. Suspendisse vel fringilla eros. Mauris non lacus ac felis cursus vestibulum. Maecenas in orci eget risus bibendum viverra. Nunc ac libero at felis vestibulum pulvinar. Morbi non dui ante, in egestas justo. Cras quis ante venenatis nisi molestie tincidunt a euismod tellus. Suspendisse fermentum consectetur urna vel varius. Proin tempor hendrerit leo, a aliquam velit pellentesque tempus. Nunc nulla eros, ultricies sit amet tincidunt in, ornare sodales felis. Maecenas tincidunt, nisi id lacinia convallis, nibh felis bibendum lectus, at mollis orci lectus nec velit.
Duis ut quam vel quam consequat hendrerit tincidunt eget metus. Suspendisse vitae molestie elit. Nunc blandit venenatis leo ut vulputate. Pellentesque tempus fringilla porta. Etiam eget mattis felis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Morbi leo sem, commodo eget semper eget, porttitor id leo. Duis pulvinar pulvinar ultricies. Proin laoreet posuere sagittis. Curabitur lectus libero, fringilla et varius ut, sodales sit amet purus. Cras molestie pulvinar magna in malesuada. Nullam tincidunt enim at tellus tempor dignissim. Aliquam et lacus massa.
Mauris arcu neque, bibendum vel porttitor eget, hendrerit at metus. Curabitur porttitor, orci a volutpat tristique, turpis nulla pellentesque tortor, vel mattis libero dui nec velit. Proin aliquam enim sed ligula mollis tristique. Aenean eget urna turpis. Etiam volutpat, massa sed tincidunt eleifend, nulla augue lacinia mauris, quis rhoncus libero erat aliquet est. Fusce vel ipsum mattis quam sagittis interdum. Phasellus ac turpis at justo convallis mollis sit amet sed tortor. Donec ac nunc urna, vitae laoreet mauris. Aenean dolor neque, ultricies eget sodales at, bibendum at erat.
Proin sollicitudin scelerisque orci, at vestibulum magna consectetur et. Pellentesque sit amet ligula dolor. Duis dignissim blandit arcu, a vulputate nisi vehicula at. Sed sit amet velit vel justo pellentesque consequat quis vitae nulla. Nullam ornare tellus nisi. Nunc dignissim magna nisl, sit amet adipiscing turpis. Nulla vel purus vehicula enim dictum aliquam. Donec nisi diam, condimentum eu pharetra nec, ultrices vel lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eget turpis sapien, at adipiscing erat. Curabitur sit amet turpis lacus, non pretium nibh. In hac habitasse platea dictumst. Proin sit amet tellus vel nibh pellentesque lobortis. Vivamus dignissim purus suscipit neque eleifend eget faucibus ipsum fringilla. Aenean nec quam lobortis purus aliquam viverra a eu dui.
Nulla adipiscing, dui ac varius accumsan, purus lorem aliquet dui, non porttitor libero leo imperdiet mauris. Mauris eleifend porta risus, sit amet pharetra diam luctus quis. Nunc pellentesque blandit massa, vulputate sagittis magna sagittis a. Nulla sagittis euismod odio ut feugiat. Suspendisse non magna ut nisl congue consequat. Maecenas nisi tortor, tincidunt vel fringilla id, dictum vitae augue. Donec cursus nibh in est volutpat posuere. Ut dolor tortor, elementum a sodales in, consectetur scelerisque sem. Mauris non purus neque. Ut dictum ligula id est venenatis a tincidunt enim vulputate. Nullam imperdiet lobortis lectus, ac viverra tellus facilisis et. In lobortis diam lectus.
Mauris fermentum dapibus urna quis adipiscing. Fusce at lorem lectus. Nullam eu orci justo. Sed orci dolor, congue et suscipit id, elementum sed ante. Phasellus vehicula eros vitae risus interdum pharetra. Nam lectus elit, suscipit in rutrum vel, rhoncus in elit. Nullam dignissim nunc nibh, et aliquet felis. Sed vulputate, ipsum eget facilisis scelerisque, lacus felis feugiat massa, eget interdum nisi sapien eget massa. Vestibulum leo metus, molestie non pulvinar nec, condimentum non diam.
Quisque sagittis commodo molestie. Donec venenatis ante a purus elementum vestibulum. Maecenas laoreet, tortor non dapibus luctus, odio risus mollis risus, sed luctus diam libero eu felis. Suspendisse potenti. Sed vel quam mi, non placerat neque. In hac habitasse platea dictumst. Integer sed neque a arcu elementum semper. Donec vel velit erat. Nunc posuere, nisl semper pellentesque dignissim, quam purus varius urna, at ultrices dui risus in dolor. Vivamus at dui enim, et imperdiet risus. Vestibulum nisi nisi, faucibus sit amet venenatis vitae, pharetra at dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eu mauris nulla. Nunc diam erat, placerat at commodo porta, faucibus a turpis. Morbi sodales nisi id ante imperdiet adipiscing.
Fusce metus tellus, luctus placerat vehicula et, fermentum ut sem. Donec ac lorem risus, sit amet lobortis dui. Mauris vel metus ac urna mollis gravida id id justo. Proin id justo felis. Vivamus at vehicula massa. Proin interdum ornare congue. Mauris pellentesque faucibus mi sed vestibulum. Mauris enim sem, vestibulum ut placerat at, rhoncus sit amet metus. Nulla neque dolor, malesuada ac luctus sit amet, imperdiet quis libero. Nunc facilisis erat at turpis vulputate aliquet.
Sed dignissim convallis interdum. Curabitur ligula ligula, lacinia in accumsan at, pharetra tempor sapien. Quisque quis augue ac magna aliquet fermentum ultrices vitae mauris. Phasellus nec dolor hendrerit dolor vestibulum placerat nec ut lacus. Phasellus mattis suscipit varius. Ut egestas tortor sit amet augue cursus ut volutpat magna scelerisque. Aenean pulvinar, lacus a hendrerit gravida, tellus neque condimentum lorem, eget semper purus massa eget neque. Nam pretium lacus in quam feugiat fringilla aliquet lectus egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque elementum consequat feugiat. Quisque id diam justo, eget euismod augue. Integer tristique vestibulum sollicitudin. Quisque eu orci nec magna vestibulum placerat in volutpat odio. Integer in orci non dolor ornare viverra. Nulla facilisi. Fusce volutpat mollis urna, vel ultrices libero porttitor a.